Därför är månggifte grundregeln i islam

Fråga: Vissa säger att månggifte är grundregeln? Vad säger ni om det?

Svar: Det jag anser och dyrkar Allâh med är att månggifte är grundregeln. Det grundar jag på två anledningar:

1 – Det är kyskare och frommare för mannen.

2 – Profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

”Gift er med kärleksfulla och fertila kvinnor. Jag kommer att tävla med ert stora antal mot samfunden på Domedagen.”

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) uppmanade männen att gifta sig med fertila kvinnor. Syftet bakom uppmaningen är att sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) samfund blir större när man gifter sig med fertila kvinnor. Det bidrar även med att hans önskan om att vinna mot sina bröder profeterna om antalet anhängare uppfylls. Detta är så pass självklart att det inte behöver klargöras. När en man gifter sig med en enda kvinna lever han endast upp till en del av önskan. Om han gifter sig med en andra kvinna lever han upp till den profetiska önskan än mer och så vidare – till dess att han uppnår gränsantalet som nämns i Qur’ânen och Sunnah:

فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ

”Tag då [andra] kvinnor som är tillåtna för er till hustrur – två eller tre eller fyra.”1

Vad beträffar Sunnah, så har det rapporterats autentiskt från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) att en man konverterade till islam samtidigt som han var gift med nio kvinnor. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade till honom:

”Behåll fyra av dem och skilj dig från resten.”

Om den gudomliga befallningen uppmanar muslimerna att gifta sig med två, tre eller fyra kvinnor, bidrar det med att profetens önskan om det största antalet anhängare på Domedagen uppfylls mycket enklare än om man nöjer sig med en kvinna.

Ju fler fruar mannen har, desto större avkomma. Och ju större avkomma, desto större blir sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) samfund på Domedagen.

14:3