Därför är leasing förbjudet

Fråga: Stämmer det att de lärda förbjuder leasing eftersom sättet är ett vis att undkomma ränta?

Svar: Ja, kommittén Kibâr-ul-´Ulamâ’ har gett beslut om att det är förbjudet. Men det är inte förbjudet på grund av ränta, utan på grund av att kontraktet är vacklande och obeslutsamt.