Därför är kvinnorna helvetets majoritet och paradisets minoritet

Muslim rapporterade via Usâmah bin Zayd (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Jag stod vid paradisets port och såg att de flesta som gick in i det var de fattiga. De förmögna hölls kvar bortsett från Eldens folk som hade blivit bortförda till Elden. Jag stod vid Eldens port och såg att de flesta som gick in i den var kvinnorna.”1

Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Jag såg Elden och jag har fram till idag aldrig sett något liknande. Jag såg att de flesta av dess invånare var kvinnor.” De sade: ”På grund av vad, Allâhs sändebud?” Han sade: ”På grund av deras otacksamhet?” De sade: ”Är de otacksamma mot Allâh?” Han sade: ”De är otacksamma mot makarna och mot den fina behandlingen. Om du skulle behandla en av dem väl hela livet för att hon vid ett tillfälle skulle se något hos dig, skulle hon sagt: ”Jag har aldrig sett något fint hos dig.”2

´Imrân bin Husayn (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Minoriteten av folket i paradiset är kvinnor.”3

Våra lärda har sagt att kvinnorna är minoriteten i paradiset för att de överväldigas av och tenderar till detta livs njutningar på grund av sitt bristfälliga intellekt. Det får dem att bli svaga när det kommer till att handla och förbereda sig för nästa liv eftersom de tenderar till detta liv och förskönar sig i det och för det.

Därtill är de även den största jordiska orsaken som distraherar männen från nästa liv på grund av den drift som finns i kvinnorna. De flesta kvinnor vänder självmant nästa liv ryggen och får även andra att göra det. De luras snabbt av dem som lockar från religionen och är svåra när det kommer till att besvara dem som kallar dem till nästa liv och de frommas handlingar.

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Jag har inte lämnat efter mig något så skadligt för männen som kvinnorna.”4

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Jag har inte sett någon med ofullkomligare förstånd och religion som får en skarpsinnig man att förlora förståndet som ni kvinnor.”5

Hâfidh Ibn Dihyah sade:

”Allâhs tjänare! Var försiktiga med kvinnorna och undvik dem! Lita inte på deras kärlek. Deras pakt är opålitlig. Att deras intellekt och religion är ofullkomliga räcker för att man inte skall tala mycket om dem.”

1 Muslim (2736).

2 al-Bukhârî (1004).

3 Ibn Hibbân (7457).

4 al-Bukhârî (4808) och Muslim (2740).

5 al-Bukhârî (298) och Muslim (79).