Därför är jämmer förbjudet

Jämmer hör till den hedniska tiden och är ett drag som kommer att finnas i detta samfund. Handlingen hör till den hedniska tiden för att den antingen tillhör okunnigheten eller också dumheten som  är motsatsen till visheten. Handlingen beskrivs på detta vis på grund av följande skäl:

1 – Den bidrar endast med att ens sorg och straff blir värre.

2 – Den innebär en ilska mot Allâhs bestämmelse och beslut och en invändning mot Honom.

3 – Den påverkar andras sorg.

4 – Trots alla dessa nackdelar kommer varken ödet att ändras eller olyckan att försvinna.