”Därför är ´Îsâ bättre än Muhammad”

Fråga: Ett av de kristnas tvivel är att ´Îsâ är bättre än Muhammad eftersom ´Îsâ hade ingen fader till skillnad ifrån Muhammad. Till följd därav säger de att ´Îsâ är Allâhs son. Hur avvisar vi det tvivlet?

Svar: Allâh har ingen son och inget barn. De hädar Allâh och rentvår inte Honom från brister, barn och makor. Vem rentvår Allâh från brister av den som rentvår Allâh från maka och tror på att Han varken har fött eller är född och saknar jämlike eller han som tror på en treenighet, att ´Îsâ bin Maryam är Allâh och att ´Îsâ är Allâhs son? Har den sistnämnde rentvått Allâh från brister? De är lögnare.

Muhammad är den bäste av profeterna och sändebuden. Dygden kommer från Allâh; Han ger den till den Han vill. Ingen kan hindra Allâh från att särskilja en slav till skillnad ifrån en annan. Allâh vet bättre vem som får Hans dygd och gåva och vem som är lämpad till dem. Han (subhânahu wa ta´âlâ) vet bättre. Vi protesterar inte mot Allâh (´azza wa djall). ´Îsâ är inte alls, som de säger, Allâhs son. Allâh skapade ´Îsâ med ordet ”Var!”:

خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثِمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ

”Han skapade honom av jord och sade till honom: ”Var!” och han är.”1

Med det ordet blev ´Îsâ (´alayhis-salâm) till, utan fader. Därför kallas han för ”Allâhs ord”, ty Allâh skapade honom med ett ord och utan en fader. Han har förvisso en dygd i att Allâh skapade honom med ett ord och utan en fader. Han är dock inte Allâhs son. Allâh har inga barn:

لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ

”Han har inte avlat och inte blivit avlad och ingen finns som kan liknas vid Honom.”2

Om det är ´Îsâs förträfflighet att ha blivit till utan en fader, så har Âdam en större förträfflighet, ty Allâh skapade honom utan moder och fader:

إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِندَ اللّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثِمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ

”Inför Allâh är ´Îsâ till sin natur att likna vid Âdam. Han skapade honom av jord och sade till honom: ”Var!” och han är.”3

Han sade till ´Îsâ ”Var!” och han var. Om det skall vara deras argument så är Âdam bättre än ´Îsâ.

13:59

2112:3

33:59