Därför är inte Qur’ânen från djävlar

Imâm Ismâ´îl bin Kathîr ad-Dimashqî (d. 774)

Tafsîr al-Qur’ân al-´Adhîm (3/460-461)

Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade:

وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ وَمَا يَنبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ

Det är inte djävlar som har stigit ned med den; det ankommer inte dem och de förmår inte, ja, de hålls till och med på sådant avstånd att de inte kan lyssna.”1

Allâh (ta´âlâ) förklarar ur tre synvinklar varför det inte är djävlar som har stigit ned med Qur’ânen:

1 – Det tillkommer inte dem. Det vill säga att det inte är deras mål. Deras syfte är ju att förstöra och vilseleda skapelsen, medan denna Qur’ân påbjuder rätt, förbjuder orätt och innehåller ljus, vägledning och bevis. Det finns alltså en väldigt stor skillnad mellan Qur’ânens syfte och djävlarnas syfte.

2 – De klarar inte av att göra det om de så skulle vilja det. Allâh (ta´âlâ) sade:

لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ

OM VI hade uppenbarat denna Qur’ân för ett berg, skulle du helt säkert ha sett det rämna av fruktan för Allâh.”2

3 – De är avskärmade från den om de så skulle vilja och förmå att komma med den. Djävlarna var avskärmade från att höra Qur’ânen i samband med dess uppenbarelse och nedstigning. Ty himlen var oerhört skyddad och försedd med stjärnfall under tiden som Qur’ânen sändes ned till Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Till följd därav kunde inga djävlar höra en enda bokstav av den så att de inte skulle blanda ihop den med annat. Det bevisar Allâhs nåd mot Hans skapelse, Hans skydd av Hans föreskrift och Hans stöd till Hans skrift och sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).

126:210-212

259:21