Därför är inga innovationer bra

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Håll därför fast vid min Sunnah och mina renläriga och vägledda kalifers Sunnah. Bit tag i den med kindtänderna. Jag varnar er för nyheter, ty varje nyhet är en innovation och varje innovation är en villfarelse.”1

Oavsett hur mycket innovatörerna ser upp till sina innovationer så är de dåliga. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) uttalade ju sig allmänt och generellt:

och varje innovation är en villfarelse.”

Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) undantog inga innovationer. Även om innovatörerna ser upp till sina innovationer så är de onda. De splittrar människor och orsakar att alla beskyller alla för villfarelse. Varje sekt gläds över det den har. Det är ett faktum idag. Alltsedan innovationer fick fotfäste i det islamiska samfundet har det varit splittrat och ett föremål för allsidig beskyllning för villfarelse. Måhända anklagar de varandra för otro. Allâh (ta´âlâ) sade:

شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ

Han har föreskrivit för er samma tro som Han anbefallde Nûh – detta har Vi uppenbarat för dig – och som Vi anbefallde Ibrâhîm och Mûsâ och ´Îsâ, nämligen att hålla fast vid tron och att aldrig tillåta söndring.”2

إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ

Du har inte ansvar för dem som ger upphov till splittring i sin religion och bildar sekter. Ingen utom Allâh skall döma dem, och då skall Han låta dem veta vad de brukade göra.”3

Jag råder mina muslimska bröder att måna om handlingar enligt Allâhs föreskrift; Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) budskap. Hans vägledning är den bästa vägledningen. Allting annat är villfarelse, prövning och innovation. Också råder jag dem att handla uppriktigt för Allâhs sak. Ingen dyrkelse ska utföras i hopp om gott rykte hos skapelsen. Skapelsen kommer inte att gagna dem, bara Skaparen (´azza wa djall) gör det.

1Abû Dâwûd (4607), at-Tirmidhî (2676) och Ibn Mâdjah (34). Autentisk enligt al-Albânî i ”al-Irwâ’” (2455).

242:13

36:159