Därför är Ibn ´Umars klippning ett argument

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (891)

Fråga: Hur kan vi säga att ´Abdullâh bin ´Umars (radhiya Allâhu ´anhumâ) bestrykning av hans spjäla utgör inget argument samtidigt som vi argumenterar med ´Alîs och Ibn ´Umars (radhiya Allâhu ´anhum) klippning av skäggen?

Svar: Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Korta mustaschen, släpp skäggen och var olika zoroastrierna.”

Vem förstår bättre huruvida denna hadîth är begränsad eller obegränsad? Han som återberättar den direkt från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) eller vi 1400 år efteråt? Är det lönt att debattera kring den saken?

Frågeställare: Nej.

al-Albânî: Vad har då de båda frågorna med varandra att göra? Vi vill förstå följande hadîth rätt:

”Korta mustaschen, släpp skäggen och var olika zoroastrierna.”

Är släppningen obegränsad eller inte? Vem förstår det bättre, den närvarande eller den frånvarande?

Frågeställare: Den närvarande.

al-Albânî: Har då denna fråga med den andra frågan att göra?

Frågeställare: Nej.

al-Albânî: För det första har du blandat en för tidig gren i sakfrågan. För det andra var det ingen annan än Ibn ´Umar från Salaf som beströk sin spjäla medan vi inte kan finna att någon från Salaf hade riktigt långa skägg. Sådana rapporteringar finns inte alls. Det enda som rapporteras är att flera följeslagare, däribland Ibn ´Umar och Abû Hurayrah, klippte sina skägg. Det är alltså två helt olika frågor.