Därför är helgon bättre än profeter enligt Sûfiyyah

Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) sade:

”Ibn ´Arabî och hans jämlikar bygger sin tes på att helgonet får kunskap direkt från Allâh medan profeten får den via ängeln. Ur den synvinkeln anser de att det sista helgonet är bättre.”1

Ibn Taymiyyahs analys är korrekt. Tayfûr al-Bustâmî sade till föreskriftens folk:

”Ni tar er kunskap från döda som också tog den från döda. Däremot tar vi den direkt från den Levande som inte dör.”2

Han sade också:

”Vi hoppade in i ett hav på vars kust profeterna stod.”3

Ibn ´Arabî sade om föreskriftens folk:

”De ytliga lärde tar sin kunskap från människor i generationer fram till Domedagen varför stamträdet blir för långt. Helgonen tar däremot sin kunskap direkt från Allâh. Han sätter den i deras bröst utav nåd och uppsikt som deras Herre har bestämt för dem.”4

De menar att den islamiska föreskriften anammas från person till person fram till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) – och alla de har dött. Sûfiyyah har emellertid direkt kontakt med Allâh, de tar kunskap direkt från Honom, utan änglar, profeter och sändebud som medlare. På så vis hädar de Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) föreskrift och banar vägen för sina anhängare till att häda Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) föreskrift och betro deras idolers lögner.

1Haqîqatu Madhhab-il-Ittihâdiyyîn, sid. 64

2al-Kawâkib ad-Durriyyah, sid. 246, av al-Munâwî.

3Djawâhir-ul-Ma´ânî (2/63).

4al-Kawâkib ad-Durriyyah, sid. 246