Därför är det viktigare att kriga mot Khawâridj än hedningarna

Abû Sa´îd al-Khudrî (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Att strida mot Khawâridj håller jag kärare än att att strida mot lika många avgudadyrkare.”

Ibn Hubayrah sade:

”Hadîthen bevisar att det är viktigare att kriga mot Khawâridj än mot avgudadyrkarna. Ty krig mot dem är ett försvar av islams kapital medan krig mot avgudadyrkarna är en strävan efter en vinning – ett försvar av kapitalet är ju viktigare!”