Därför är det värre att hylla profeterna extraordinärt

´Umar berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Överdriv inte med mig liksom de kristna har överdrivit med Maryams son. Jag är endast en tjänare. Säg därför ”Allâhs tjänare och sändebud”.”1

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbjöd att det överdrivs med honom. Överdriften här syftar på en extraordninär och överdriven hyllning av honom. Det är typiskt vissa beundrare, poeter och andra. Det är en ful egenskap eftersom extraordinär hyllning är förbjuden om den ägnas andra än sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och än värre om den ägnas honom därför att den leder till avguderi och otro. Extrem hyllning till profeterna leder till avguderi. Det råkade de kristna och judarna ut för när de blev extremt inställda till sina profeter.

1al-Bukhârî (3445).