Därför är det avguderi att be döda om hjälp

Fråga: Varför är det dyrkan att be döda om hjälp tvärtemot de levande?

Svar: De levande klarar av att hjälpa om det är något de förmår att bistå med. De döda kan inte hjälpa till. Om du ber den döde om hjälp dag och natt, kommer han att komma upp ur graven och hjälpa dig? Det är orimligt. Han är ju död. Han har kanske till och med blivit till sand och stoft. Det finns alltså en skillnad mellan den levande och den döde. Den levande förmår tvärtemot den döde som inte förmår.