Därför är den bortreste studenten bättre

Fråga: Kommer studenten som lämnar sin familj för att studera närmare Allâh?

Svar: Studenten som söker kunskap utomlands och flyttar för det ändamålet är tvivelsutan bättre än personen som söker kunskap i sin hemstad ändock de båda studerar samma sak och praktiserar kunskapen likadant. Ty den förstnämnde har lämnat sitt hemland, sin familj och det bekanta för att uppnå kunskap. Således är han bättre.

Likaså brukar den bortreste studenten i princip ha mer tid till studierna än vad den hemmastadgade studenten har. Den hemmastadgade studenten distraheras av sin familj och annat så att han går miste om mycket gott.

Därtill träffar den bortreste studenten folk han annars inte hade träffat i sin hemstad. Oftast brukar vänner från samma stad vara distraherande medan vänner från andra trakter, som också har kommit för kunskapens skull, bidrar med studierna.