Därför är Dâwûds fasta bäst

Imâm Ahmad bin ´Abdir-Rahmân bin Qudâmah al-Maqdisî (d. 742)

Mukhtasar Minhâdj-il-Qâsidîn, sid. 46

Den bästa frivilliga fasta är Dâwûds (´alayhis-salâm) fasta; han fastade varannan dag. En sådan fasta innefattar följande tre saker:

1 – När människan inte fastar får själen sin andel av vila. När hon fastar får hon sin andel av dyrkelse. På så vis blir själen ett föremål för att ge och ta, vilket är rättvist.

2 – Dagen hon inte fastar tackar hon, dagen hon fastar härdar hon. Tron består ju av två delar: tacksamhet och tålamod.

3 – Varannan dags fasta är svårare för själen att bekämpa, ty så fort man börjar känna sig bekväm med ett tillstånd, förflyttas man till ett annat.