Därför är Bokens folks slakt lovlig

Imâm Ismâ´îl bin Kathîr ad-Dimashqî (d. 774)

Tafsîr al-Qur’ân al-´Adhîm (2/29)

Efter att Allâh (ta´âlâ) nämnt vad som är olovligt och lovligt för Hans troende slavar att äta, nämnde Han Bokens folks, det vill säga judar och nasaréer, slakt och sade:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ

“Denna dag har all god, hälsosam föda blivit tillåten för er; och Bokens folks föda är tillåten för er och er föda är tillåten för dem.”1

Ibn ´Abbâs, Abû Umâmah, Mudjâhid, Sa´îd bin Djubayr, ´Ikrimah, ´Atâ’, al-Hasan, Makhûl, Ibrâhîm an-Nakha´î, as-Suddî och Muqâtil bin Hayyân sade:

“Det vill säga deras slakt.”

De lärde är enade om att deras slakt är tillåten för muslimerna eftersom de förbjuder slakt för någon annan än Allâh och uttalar bara Allâhs namn i samband med slakt, ändock Han är fjärran från deras dogm om Honom.

15:5