Därför är Behovsbönen (صلاة الحاجة) påhittad

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Sahîh-ut-Targhîb wat-Tarhîb (1/80-81)

Märkligare än så är att al-Mundhirî sade efter Ibn Mas´ûds hadîth om Behovsbönen (صلاة الحاجة ):

Poängen ligger i resultatet, inte i berättarkedjan.”

Han sade så trots att han rapporterade en hadîth via en individ som är anklagad för lögn. Han gick dock miste om att Sunnah fastställs inte alls via resultat, framför allt inte om hadîthen avviker från autentisk Sunnah som förbjuder Qur’ân-läsning i Sudjûd, vilket fastställer att hadîthen är påhittad. Och mot slutet av hadîthen står det:

Lär inte synderna den så att de inte åkallar med den och blir bönhörda.”

Det stärker dess påhitt än mer. Allâh bönhör inte ett försumligt hjärta, än mindre ett syndigt och oanständigt.