Därför applåderar inte muslimska män

Fråga: Finns det ett konkret bevis som förbjuder applåder? Är det tillåtet att applådera i uppmuntrande syfte som till exempel till en student i skolan?

Svar: Applåder hör till de otrognas vanor. Vi efterliknar inte de otrogna. Det är en anledning. En annan anledning är att det är kvinnor som klappar händer. Kvinnorna klappar händer medan männen säger ”Subhân Allâh”, vilket profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade. Applåder är alltså kvinnornas och de otrognas drag. Vi får inte applådera. Vi är inte kvinnor för att klappa händer.