Därför älskar Ahl-us-Sunnah Rabî´ al-Madkhalî

Abûl-Hasan al-Ma’ribî sade:

”Tusentals studenter håller inte med något av det som Shaykh Rabî´ har skrivit eller sagt.”

Shaykh Rabî´ är en kämpe. Må Allâh belöna honom väl. Jag avundas honom för hans kamp med att sprida Sunnah, krossa innovationer och Ahl-ul-Bid´a och måna om Sunnah och sprida den så gott han kan. Jag ber Allâh belöna honom på det bästa viset. Därför älskar jag och alla andra Ahl-us-Sunnah honom.

Det betyder inte att vi följer honom i det som är fel eller följer honom blint utan bevis. Jag ber Allâh att Han låter mig och honom vara bland dem som samarbetar om fromhet och gudfruktighet.