Dåren Djuhaymân och lögnaren Mirzâ Ghulâm

En grupp anser att dogmen om Mahdî har utnyttjats å det värsta genom den islamiska historians gång. Många människor, antingen hjärntvättade eller också dårar, har ju utsett sig själva till Mahdî. Till följd därav har riktigt mörka prövningar ägt rum. Den sista utspelades med saudiern Djuhaymân i Haram i Makkah. För att undkomma detta problem anser denna grupp att man avfärdar denna autentiska dogm. Det är det Shaykh al-Ghazâlî anvisade nyligen1.

Detta liknar ingenting annat än gruppen som avfärdar dogmen om ´Îsâs (´alayhis-salâm) nedstigning innan Domedagen, vilket har rapporterats i mångfaldiga, autentiska hadîther. Ty vissa lurendrejare har sagt sig vara ´Îsâ. En av dem var Mirzâ Ghulâm Ahmad al-Qâdiyânî. Vissa har avfärdat denna dogm rakt av. En av dem är Shaykh Shaltût. Jag är nästan säker på att den som avfärdar Mahdî också avfärdar ´Îsâs nedstigning. Vissa av dem försäger sig även om de inte säger det rakt ut.

Jag anser att dessa människor är som personen som avfärdar Allâhs (´azza wa djall) gudomlighet bara för att några faraoner har sagt sig vara gudomliga!