Därefter tog Han makten över tronen

Publicerad: 2008-10-24
Talare: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Källa: Sharh Lum´at-il-I´tiqâd, sid. 92

Om vi skulle tolka Allâhs resning som makt, skulle den tolkningen haft en osund betydelse. Om vi tolkar resningen som makt, betyder det att tronen inte tillhörde Allâh från början – och skydd sökes av Allâh. I så fall innebär det att Allâh (djalla wa ´alâ) till sist intog tronen från någon som hade den från början. Denna metodik består av otro och villfarelse.

Likaså innebär liknande tolkning att Allâh endast har tagit makten över tronen då Han i själva verket har makten över hela skapelsen.

Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) har avvisat denna tolkning på tjugo olika sätt som ni kan finna i hans ”Madjmû´-ul-Fatâwâ”.