Därav tillåts bibliska citat

Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (d. 728)

Madjmû´-ul-Fatâwâ (18/68)

Det vars falskhet och påhitt är fastställda måste bara ignoreras. Lögn gagnar ingenting. Om det är autentiskt fastställs även dess domar. Om båda alternativen är möjliga, rapporteras det eftersom det kan vara sant samtidigt som dess lögn är oskadlig. Ahmad sade:

Om det handlar om motiverande och skräckinjagande hadîther, tar vi lätt på berättarkedjorna.”

Han menade att de återberättar dem med berättarkedjor ehuru återberättarna inte är tillräckligt pålitliga för att de ska utgöra ett argument.

Det påminner om det al-Bukhârî rapporterade via ´Abdullâh bin ´Amr från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade:

Förkunna från mig om än ett enda budskap. Återberätta från israeliterna, det är harmlöst. Den som avsiktligt ljuger om mig skall förbereda sin plats i Elden.”

Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade också i en annan autentisk hadîth:

Om Bokens folk berättar för er, ska ni varken bekräfta dem eller beljuga dem.”

Dels tillät han återberättelser från dem, dels förbjöd han att de bekräftas och beljugs. Om det inte hade funnits nytta med deras återberättelser skulle han aldrig tillåtit och påbjudit dem. Om det hade varit möjligt att bekräfta dem genom endast besked skulle han inte förbjudit att de bekräftas. Själar gagnas nämligen av det som de tror är sanningsenligt.