Därav svärd mot kaldeerna

Jeremia 50:35

35Svärd mot kaldeerna,

säger Herren,

mot dem som bor i Babylon,

mot dess stormän och visa!

36Svärd mot orakelprästerna,

de skall stå där som dårar!

Svärd mot dess kämpar,

de skall slås av skräck!

37Svärd mot dess hästar och vagnar,

mot legoknektarna därinne,

de skall bli som kvinnor!

Svärd mot dess skattkamrar,

de skall plundras!

38Svärd mot dess vatten,

de skall torka ut!

Ty detta är avgudarnas land,

de dyrkar skräckbelätena som besatta.

39Därför skall ökendjur och hyenor bo där,

uvar ha sitt tillhåll där.

Aldrig mer skall det bebyggas, från släkte till släkte skall det vara obebott. 40Det skall bli som när Gud ödelade Sodom och Gomorra och deras grannstäder, säger Herren: ingen skall bo där, ingen människa vistas där.