Därav strävan (السعي) mellan Safâ och Marwah

Imâm Muhammad al-Amîn ash-Shanqîtî (d. 1393)

Adhwâ’-ul-Bayân (3/324-325)

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Därav människornas strävan däremellan.”

Det anvisar tillräckligt visdomen bakom strävan (السعي) mellan Safâ och Marwah. Hâdjar strävade däremellan när hon var i störst behov av sin Herre. Ty hennes ögonsten, sonen Ismâ´îl (sallâ Allâhu ´alayhimâ wa sallam), led av törst i ett land som saknade såväl vatten som människor. Hon själv var både hungrig och törstig och hennes behov av sin Skapare (djalla wa ´alâ) var stort. Under fasansfulla omständigheter klättrade hon uppför det ena berget efter det andra för att se något.

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallde människorna att sträva sju gånger mellan Safâ och Marwah för att de ska känna att deras behov av och fattigdom inför sin Skapare och Försörjare är som den kvinnans behov av och fattigdom inför sin Skapare då hon strävade däremellan i tidsbrist och fruktansvärda svårigheter. De ska komma ihåg att alla som lyder Allâh, liksom Ibrâhîm (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gjorde, kommer inte att försummas eller få sina böner avslagna av Allâh. Det är en slående och uppenbar visdom bakom handlingen.