Därav slavar i sitt hemland

Nehemja 9:32

32Och nu, vår Gud, store, väldige, fruktansvärde Gud, du som troget står fast vid ditt förbund: visa inte likgiltighet för allt lidande som vi fått utstå – våra kungar, våra furstar och präster, våra profeter, våra fäder, ja, hela ditt folk – från de assyriska kungarnas tid ända till denna dag. 33Du har varit rättvis vad som än har drabbat oss, du har visat dig trogen även när vi förbrutit oss. 34Våra kungar och våra furstar, våra präster och våra fäder handlade inte efter din lag, lyssnade inte på dina befallningar och de varningar du givit. 35Och fast de hade sitt eget rike och njöt allt det goda du givit dem, fast de ägde det rymliga och bördiga land som du hade låtit dem inta, tjänade de ändå inte dig, vände inte om från det onda de gjorde. 36I dag är vi slavar. I det land du gav våra fäder, att njuta dess frukter och goda gåvor, där är vi slavar i dag. 37Dess rika gröda tillfaller kungar som du satt över oss för våra synders skull Över våra kroppar och över vår boskap härskar de egenmäktigt. Vår nöd är stor.