Därav rustad till krig

Jesaja 45:5

4För min tjänare Jakobs skull,

för Israel, min utvalde,

har jag gett dig ditt namn, ditt hedersnamn,

fastän du inte känner mig.

5Jag är Herren, ingen annan finns,

ingen är Gud utom jag.

Jag rustar dig till strid,

fastän du inte känner mig,

6för att alla i öst och i väst skall inse

att det inte finns någon mer än jag.

Jag är Herren, ingen annan finns.

7Jag ger ljus och skapar mörker,

jag bringar lycka och skapar ofärd.

Jag, Herren, gör allt detta.