Därav propaganda mot Salafiyyah

´Allâmah Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî

al-Wasâyâ al-Manhadjiyyah, sid. 289-290

Under flera generationer var den Arabiska halvön helt bortkommen och genomsyrad i okunnighet, villfarelse, avguderi, innovationer, myter, mord, rån och plundring. Därefter enade Allâh dess befolkning med detta fina och välsignade kall. De osanningsenliga kan inte känna glädje. De önskar detta kall bara ont. De vill att det splittras och rivs sönder. Ty Ahl-ul-Bid´a fruktar Salafs metodik. De vet att sanningen finns i den. Judar och nasaréer räds bara den islam som de kallar för ”wahhabitisk”.

Jag har studerat och vakat över Salafiyyahs spridning i världen. Algerierna vände sig till Shaykh Ibn Bâz, Shaykh Ibn ´Uthaymîn och Shaykh al-Albânî – Salafiyyahs imamer. Hela Algeriet var nära på att anamma denna metodik, men Allâhs fiender avledde dem från Allâhs sanna metodik. Detta land har öppnat universitet, och ni ser vad som händer här nu. Allt beror på Ahl-ul-Bid´as och de vilsnas list. I ryggen har de Allâhs fiender. De räds denna islam. Utifrån det har de likviderat Salafiyyah i Pakistan och Afghanistan och vill göra detsamma i detta land. Dock kan varken detta samfund, detta folkslag eller denna halvö räddas om de inte håller fast vid Allâhs rep och förkastar all splittring, allt vad den innebär och genereras av och alla falska kall. Araberna skämdes för att ljuga under den förislamiska tiden och under islam. Numera är det många som inte skäms för lögn, påhitt och blind fanatism – allt sådant som islam bekämpar å det hårdaste. Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Den som utelämar lydnad och skiljer sig från Samlingen och dör, dör den förislamiska tidens död. Den som strider under en blind ledning och förargas utav fanatism, kallar till fanatism eller stödjer fanatism och dödas, upplever den förislamiska tidens död. Den som revolterar mot mitt samfund och angriper både dess fromma och dess syndare, skonar inte dess troende och efterlever inte de allierades allians, tillhör inte mig och jag tillhör inte honom.”1

Dagens fanatism är påtaglig. Inga bevis tas emot. Inga belägg accepteras. Den ärlige beljugs och lögnaren betros. Dessa sjukdomar existerar. Vi måste rannsaka oss själva och försöka utrota den bland oss.

1Ahmad (2/296) och Muslim (1848).