Därav otillåtet att gifta sig med djinner

Imâm Muhammad al-Amîn ash-Shanqîtî (d. 1393)

Adhwâ’-ul-Bayân (2/173)

Mig veterligen finns det inga bevis i Qur’ânen och Sunnah som tillåter människor att gifta sig med djinner. Sett till Qur’ânens uppenbara skildring är det otillåtet. I denna givmilda vers säger Han (ta´âlâ):

وَاللّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا

Och Allâh har skapat åt er hustrur av samma natur som ni själva.”1

Han begåvade mannen med att ge honom en hustru av samma natur och sort som han själv. Uppenbarligen gav Han inte dem makar av annan natur där exempelvis människor gifter sig med djinner. Det stärks ytterligare av Hans (ta´âlâ) ord:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً

Och till Hans under hör att Han har skapat hustrur åt er av er egen art, så att ni kan finna ro hos dem, och Han har låtit kärlek och ömhet uppstå mellan er.”2

Det betyder att Han inte har skapat deras hustrur av en annan art.

116:72

230:21