Därav namnet Mu´tazilah

Wâsil bin ´Atâ’, Abû Hudhayfah al-Makhzûmî al-Basrî al-Ghazzâl.

Han föddes 80 i al-Madînah.

Han sadeغ istället förر. Men tack vare sin vältalighet lyckades han alltid undkomma bokstavenر.

Han och ´Amr bin ´Ubayd var Mu´tazilahs ledare. al-Hasan körde iväg honom från sin studiecirkel efter att han hade sagt att syndaren är varken troende eller otrogen. Då slöt sig ´Amr till honom och tillsammans avskärmade de sig från al-Hasans lektion därav namnet Mu´tazilah, de avskärmande.