Därav muslimernas svaghet

Islams storhet beror inte bara på araberna. Allâh kan också stärka islam med andra troende folkgrupper. Sådant var ju fallet med Ottomanerna, framför allt i begynnelsen. Via dem stärkte Allâh islam så att deras imperium sträckte sig ända bort till Centraleuropa. Med tiden började de avvika från föreskriften till europeiska lagar och bytte ut det högre mot det lägre varefter de förlorade makten över de länderna. Slutligen förlorade de sitt eget land så att knappt något islamiskt återstod i det.

Så förnedrades alla muslimer som dessförinnan var ärade. Hedningar belägrade och förödmjukade nästintill alla deras länder. Även om de sedermera har undkommit deras ytliga kolonialism så har den dolda typen kvarstått i form av många projekt däribland ekonomi. Det bevisar att islam stärks respektive förnedras till följd av muslimernas styrka respektive förnedring, oavsett om de är araber eller utlänningar. Araben är trots allt enkom bättre än utlänningen till följd av gudfruktighet. Allâh! Stärk muslimerna och få dem att återvända till Din skrift och Din profets Sunnah så att Du stärker islam med dem!