Därav medlingen för Abû Tâlib

Måhända undrar någon varför just Abû Tâlib skall få erhålla medling. Är det för att han var sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) farbror? Nej, det är det inte. I så fall hade även Abû Lahab haft rätt till medling. Anledningen är att Abû Tâlib försvarade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), stödde hans kall och bekräftade honom men vägleddes aldrig till underkastelse och acceptans. Abû Tâlib sade i sin prosa:

De vet att vi inte beljuger vår son

eller att han talar falskt

Han sade också:

Jag vet att Muhammads religion är sanning

och skapelsens bästa religion

Om det inte hade varit för klander och förtal

hade jag accepterat den öppet1

Detta är bekräftelse från hans sida, men han varken underkastade sig eller accepterade. Således sveks han på sin dödsbädd och upplevde ett dåligt slut. Alltså erhåller han inte medling till följd av att han var sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) farbror, utan för att han försvarade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Han skall medla för honom så att han förses med två sandaler som kommer att få hans hjärna att koka. al-´Abbâs bin ´Abdil-Muttalib (radhiya Allâhu ´anh) sade:

Allâhs sändebud! Kommer Abû Tâlib att gagnas för att ha skyddat dig och blivit arg för din skull?” Han sade: ”Ja. Han är i Elden som når upp till anklarna. Hade det inte varit för mig, skulle han ha varit i den lägsta nivån av Elden.”2

1al-Bidâyah wan-Nihâyah (3/42).

2al-Bukhârî (3883) och Muslim (209).