Därav många fel i ”Zâd-ul-Ma´âd”

Mu´âdh (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Om han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) började resa efter att solen passerat zenit, bad han ´Asr på Dhuhrs tid.”

Sålunda är det bara att ignorera Ibn-ul-Qayyims (rahimahullâh) ord:

”Till skillnad från många människors praxis brukade han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) inte slå ihop bönerna under resans gång eller ens när han nått sin destination.”1

Vissa Salafiyyûn i vissa länder har fallit för de orden varför det är obligatoriskt att uppmärksamma dem.

Konstigt att något sådant var oklart för Ibn-ul-Qayyim (rahimahullâh) då hadîthen finns bland annat i Mâliks ”al-Muwatta’” och Muslims ”as-Sahîh”. Förmodligen upphör förvåningen när man vet att han skrev boken ”Zâd-ul-Ma´âd” på en resa och saknade tillgång till böcker. Därför finns det många fel i den boken, något jag har klargjort i ”at-Ta´lîqât al-Djiyâd”.

Konstigt är också att hans lärare Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) konkretiserade flera gånger i sina böcker rena motsatsen till vad Ibn-ul-Qayyim (rahimahullâh) sade. Hur kunde han gå miste om det när han var den kunnigaste människan om hans åsikter?

1Zâd-ul-Ma´âd (1/189).