Därav konvertitens dubbla belöning

Imâm Ismâ´îl bin Kathîr ad-Dimashqî (d. 774)

Tafsîr al-Qur’ân al-´Adhîm (1/63)

Allâh (´azza wa djall) sade:

والَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ

”… och dem som tror på det som har uppenbarats för dig och på det som har uppenbarats före din tid och som har förvissningen om nästa liv.”1

Det finns flera bevis som befaller de troende att betro Allâh och alla Hans sändebud och skrifter. Däremot är Bokens folks troende unika eftersom de redan har en detaljerad på sina skrifter samt tror detaljerat på islam när de väl konverterar. Därav deras dubbla belöning. Alla andra uppnår tro genom en generell tro på det som har varit. Den autentiska hadîthen säger:

”Om Bokens folk berättar för er, ska ni varken beljuga dem eller bekräfta dem. Säg till dem i stället: ”Vi tror på det som har uppenbarats för oss och det som har uppenbarats för er.”

Däremot är det möjligt att de araber som Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sändes till hade en mer fulländad, fullkomlig och allomfattande tro än Bokens folks konvertiter. Så även om Bokens folks konvertiter belönas dubbelt, är det möjligt att andra uppnår en sådan bekräftelse att de belönas än mer.

12:4