Därav kättarnas förtal mot Ahl-us-Sunnah

´Allâmah Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî

Qurrat-ul-´Aynayn bi Tawdhîh Ma´ânî ´Aqîdat-ir-Râziyayn, sid. 213-214

Författaren sade:

Kättarna kännetecknas av att kalla Ahl-ul-Athar för ”Hashawiyyah”…”

De kallar dem för ”Hashawiyyah” för att de inte är storslagna och högt uppsatta män. De ser på dem som ogräs, därav namnet ”Hashawiyyah”, för att nedvärdera dem. Så om du hör en person kalla Ahl-us-Sunnah för ”Hashawiyyah” ska du veta att han är kättare. Det är botten av nedvärdering och toppen av högmod att kalla Ahl-us-Sunnah, som framför och försvarar Allâhs religion, för det namnet. Författaren sade:

… i syftning på att annullera rapporteringarna.”

Det är nämligen deras agenda. När de brukar sådana nedvärderande och nedsättande öknamn, så är det inget personligt. Deras agenda är att annullera Sunnah och Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hadîther. Ty det är Ahl-us-Sunnah som är förkunnar Sunnah, kungör Sunnah och efterlever Sunnah. Alltså är dessa människor ute efter att fälla Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah.