Därav ”Kashf-ush-Shubuhât”

Fråga: Varför skrev Shaykh Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb boken ”Kashf-ush-Shubuhât”?

Svar: Han ville klargöra för muslimerna vilka tvivel gravdyrkarna hade hamnat i.

Fråga: Fanns de i Dir´iyyah?

Svar: De fanns i såväl Dir´iyyah som i Egypten, Levanten, Irak och alla andra platser.

Fråga: Fanns de på Shaykhens tid?

Svar: De fanns långt före honom. De uppstod efter de tre förträffliga generationerna. Därefter blev avguderiet allt vanligare bland folk.