Därav kallt vatten mot synder

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Sharh Sahîh al-Bukhârî (3/226)

al-Bukhârî (rahimahullâh) sade:

744 – Mûsâ bin Ismâ´îl berättade för oss: ´Abdul-Wâhid bin Ziyâd berättade för oss: ´Amârah bin al-Qa´qâ´ berättade för oss: Abû Zur´ah berättade för oss: Abû Hurayrah berättade för oss:

“Efter att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hade inlett bönen brukade han vara tyst en kort stund innan han började läsa. Jag sade: ”Allâhs sändebud! Må min fader och moder offras för dig. Vad säger du när du är tyst mellan Takbîr och läsningen?” Han sade: ”Jag säger:

اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا باعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ والْمَغْرِبِ اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْ خَطَايَايَ كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِن الدَّنَسِ اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بالثَّلْجِ والْمَاءِ والْبَرَدِ

Allâh! Separera mig från mina synder såsom Du har separerat öst från väst. Allâh! Rena mig från mina synder såsom det vita tyget renas från smuts. Allâh! Tvätta mig ren från mina synder med snö, vatten och hagel.”1

Först bad Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) om distansering från synder så att han inte skulle synda. Därefter bad han om rening så att han kunde renas efter eventuella synder. Efter reningen bad han om tvättning för att fullborda reningen. Tre faser med andra ord. Det finns dock en problematik här, ty varmt vatten rengör principiellt bättre. Men i och med att tvättningen i hadithen är immateriell – och inte materiell – samt att synder leder till straff i helvetet, är det lämpligare att det renande vattnet är kallt.

1Muslim (598).