Därav Jakobs övergivna ätt

Jesaja 2:6

6Du har övergivit Jakobs ätt, ditt folk,

ty det var fullt av Österns spåmän,

fullt av teckentydare som Filisteen –

överallt folk av främmande börd1!

7Landet var fullt av silver och guld,

tallösa var dess skatter.

Landet var fullt av hästar,

tallösa var dess vagnar.

8Landet var fullt av gudabilder2,

man föll ner inför ting som människor gjort,

som de tillverkat med egna händer.

9Därför kuvades människan,

därför tvangs hon på knä.

– Förlåt dem inte!

1I Bibeln 1917:

”…  ja, med främlingar förbinda de sig.” https://www.bible.com/bible/166/ISA.2.SVEN

2I Bibeln 1917:

”I deras land är ock fullt av avgudar,  och sina egna händers verk tillbedja de,  det som deras fingrar hava gjort.” https://www.bible.com/bible/166/ISA.2.SVEN