Därav imamernas imam

Fråga: Hur kommer det sig att Ibn Khuzaymah kallas för ”imamernas imam”?

Svar: På hans tid vill säga. Det är nog den bästa förklaringen. Han var sin tids imamernas imam på grund av att han höll hårt fast i dogmen och avvisade Ahl-ul-Bid´a. Må Allâh benåda honom. Han dog samma år som Ibn Djarîr (rahimahullâh), 310. De levde nämligen samtidigt.