Därav Ibn Taymiyyahs upprepade al-Fâtihah

Under tiden jag vistades i Damaskus spenderade jag merparten av dagarna och många nätter tillsammans med Ibn Taymiyyah. Han brukade låta mig vara nära honom så att vi satt bredvid varandra. Jag brukade höra vad han läste och bad. Från gryningen till soluppgången läste han al-Fâtihah upprepande gånger. Tyst frågade jag mig själv varför han bara läste det kapitlet. Då klargjordes det för mig – och Allâh vet bättre – att han ville kombinera hadîtherna med de lärdes uttalanden; är det rekommenderat att läsa rapporterade erinran innan Qur’ân-läsning eller tvärtom? Han (radhiya Allâhu ´anh) tyckte att upprepad läsning av al-Fâtihah innebär att hadîther kombineras med de lärdes uttalanden och att båda dygderna uppnås. Det bevisar hans smarthet och skarpsinnighet.