Därav Herrens tålamod med de trolösa

Jesaja 48:1

1Hör detta, Jakobs ätt,

ni som bär namnet Israel

och härstammar från Juda,

ni som svär vid Herrens namn

och prisar Israels Gud,

men utan ärlighet och trohet.

2De uppkallar sig efter den heliga staden

och stöder sig på Israels Gud,

vars namn är Herren Sebaot.

3Det som en gång hände hade jag förutsagt,

jag förkunnade det och gav det till känna.

Plötsligt handlade jag, och det skedde.

4Jag vet att du är hård,

din nacke av järn,

din panna av brons.

5Därför förutsade jag det,

förkunnade det innan det skedde,

för att du inte skulle säga:

”Det var min gudabild som gjorde det,

mitt gjutna beläte som befallde det.”

6Här ser du allt detta som du har hört.

Berätta nu om det!

Nu förkunnar jag något nytt för dig,

något förborgat som du inte känner till.

7Det skapades just nu, inte för länge sedan,

du har inte hört om det förrän i dag,

för att du inte skulle säga:

”Det visste jag.”

8Du fick inget höra, inget veta,

inget blev yppat för dig i förväg.

Jag vet ju att du är trolös,

du heter avfälling alltsedan du föddes.

9För mitt namns skull behärskar jag min vrede,

för min äras skull har jag tålamod med dig

och utplånar dig inte.

10Jag har smält dig, men inte för att få silver,

prövat dig i lidandets ugn.

11För min skull, för min egen skull handlar jag –

mitt namn skall inte vanhelgas.

Jag delar inte min ära med någon.