Därav Herrens straff

Jeremia 5:11

11De har svikit mig,

både Israel och Juda,

säger Herren.

12De har förnekat Herren

och avvisat honom:

”Inget ont skall drabba oss,

svärd och svält skall vi slippa.

13Profeternas tal blir till luft,

Guds ord finns inte hos dem.”

14Därför säger Herren, härskarornas Gud:

Eftersom de säger sådant

gör jag nu mina ord i din mun till eld,

och detta folk skall bli veden som förtärs.

15Mot er, israeliter, sänder jag

ett folk långt bortifrån,

säger Herren,

ett urgammalt folk,

ett folk som funnits från äldsta tid,

ett folk vars språk du inte förstår,

vars tal du inte begriper.

16Deras koger är gapande gravar,

alla är de tappra krigare.

17De skall sluka dina skördar och ditt bröd,

sluka dina söner och dina döttrar,

sluka dina får och dina kor,

sluka dina vinstockar och fikonträd.

Med svärd skall de förstöra de befästa städer

som du förlitar dig på.

18Men när den tiden kommer, säger Herren, skall jag inte förgöra er helt. 19Och om de frågar: ”Varför har Herren, vår Gud, gjort oss allt detta?” skall du svara dem: ”Eftersom ni övergav mig och tjänade främmande gudar i ert eget land, skall ni nu få tjäna främlingar i ett land som inte är ert.”