Därav gällde Tabarruk bara profeten

Fråga: Vissa tillåter Tabarruk via lärde och rättfärdiga eftersom följeslagarna gjorde så via sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) under hans livstid. Hur besvaras det?

Svar: Det gällde bara sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och ingen annan. Det var typiskt för sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) eftersom han var välsignad. Man kunde göra Tabarruk via hans hår, svett och kläder som vidrörde hans kropp. Detta gäller som sagt bara sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).