Därav fortsatta varningar för utdöda sekter

´Allâmah ´Alî bin Nâsir al-Faqîhî

al-Bid´ah, sid. 30

Många av dagens författare och kallare anklagar folk som studerar och uppmanar ungdomarna till att måna om grunderna, som för övrigt är en principiell plattform för ett samhällsbygge och som anammades av självaste profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) för att korrigera folks hjärtan, för att gräva under jorden. Det vill säga att tal om svunna sekter är, enligt dem, studier om utdöda ting. De vet dock inte att det enda som är utdött är själva huvudfigurerna medan ideologierna, metodikerna och dogmerna florerar fortfarande. Det är därför som vi jämför tidigare metodiker med dagens metodiker.