Därav förbuden i islam

´Allâmah ´Abdur-Rahmân bin Nâsir as-Sa´dî (d. 1376)

Taysîr-ul-Karîm, sid. 219

Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ

FÖRBJUDET för er är kött av självdöda djur och blod och svinkött och sådant som har slaktats i ett annat namn än Allâhs, djur som strypts eller kvävts eller fallit utför ett stup eller stångats ihjäl eller rivits av ett rovdjur – om ni inte har slaktat på föreskrivet sätt …”1

Vet att Allâh (ta´âlâ) aldrig förbjuder något, utan att förbudet är till för att skydda Hans slavar och försvara dem mot de skador som finns i det förbjudna. Ibland händer det att Allâh klargör det, ibland låter Han bli.

15:3