Därav förbjudna matbufféer

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh ´Umdat-il-Fiqh (27)

Fråga: Vissa restauranger har matbufféer som går ut på att man får äta hur mycket man vill för ett visst pris. Är det tillåtet?

Svar: Jag anser att är otillåtet eftersom varan är okänd. Du vet inte vad du kommer att äta. Måhända äter du mycket, dyrt eller billigt. Varan är alltså okänd. Det du ska äta är okänt. Däremot är det tillåtet om varje maträtt har sitt pris, ty i så fall är varan känd.