Därav fel att tillskriva gåvor någon annan än Allâh

Publicerad: 2011-09-06
Talare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)
Källa: al-Qawl al-Mufîd (2/202)

Den som tillskriver Skaparens gåva någon annan än Honom har bekräftat en partner till Honom i Hans herravälde. Detta för att han bifogar gåvan till orsaken som om det är orsaken som ligger bakom gåvan. Det är ett fel. Ett annat fel är att han inte har handlat tacksamt. Tacksamhet är en typ av dyrkan. En utesluten tacksamhet motstrider Tawhîd. Ty det är obligatoriskt att tacka Skaparen som skänker gåvorna. Alltså berör frågan både Tawhîd-ur-Rubûbiyyah och Tawhîd-ul-´Ibâdah.

När den tillskrivs någon annan som att denne ligger bakom den, blir det en brist i Tawhîd-ur-Rubûbiyyah. När man låter bli att visa tacksamhet, blir det en brist i Tawhîd-ul-Ulûhiyyah.