Därav Djahmiyyahs otro

´Allâmah Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî

Qurrat-ul-´Aynayn bi Tawdhîh Ma´ânî ´Aqîdat-ir-Râziyayn, sid. 190

Abû Muhammad ´Abdur-Rahmân bin Abî Hâtim sade:

26 – Och att Djahmiyyah är otrogna.

FÖRKLARING

Djahmiyyah är otrogna eftersom de förnekade Allâhs egenskaper. De förnekade Allâhs kunskap, hörsel, syn, förmåga och så vidare. De dementerade Hans (subhânahu wa ta´âlâ) resning över tronen, nedstigning, ankomst, vrede, välbehag och alla andra egenskaper, såväl handlingsegenskaper som essensegenskaper. Resultatet av deras dogm är att Allâh inte existerar. De säger att Allâh är varken uppe, nere, till höger, till vänster och så vidare. Följaktligen beskyllde Salaf dem för otro, ty deras vidriga dogm går emot Qur’ânen, Sunnah och Salafs dogm.

Deras dogm säger också att vare sig paradiset eller helvetet är skapade i skrivande stund, och att bådadera ska sluta existera en dag. De beljög så mycket att Salaf anklagade dem för otro.