Därav dispyten mellan Salaf och Ahnâf

´Allâmah Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî

Qurrat-ul-´Aynayn bi Tawdhîh Ma´ânî ´Aqîdat-ir-Râziyayn, sid. 225

Abû Muhammad ´Abdur-Rahmân bin Abî Hâtim sade:

33 – De fördömde att böcker skrivs utifrån egna tycken och utan rapporteringar.

FÖRKLARING

De syftade på Åsiktens folk (أهل الرأي). Det fanns meningsskiljaktigheter mellan dem och Åsiktens folk, det vill säga Ahnâf som månade om egna åsikter och analogier. De brydde sig inte om rapporteringar varför de föll i många fel. Ty de månade inte om Sunnah. Vissa av dem tillät till och med påhitt om sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), vilket har konkretiserats av flera lärde. Qur’ânen och Sunnah ska alltså förstås enligt hadîther och rapporteringar, inte enligt egna tycken.