Därav dementerade Ibn Mas´ûd kapitlen ”al-Falaq” och ”an-Nâs”

Fråga: Hur förhåller man sig till att Ibn Mas´ûd dementerade att kapitlen ”al-Falaq” och ”an-Nâs” tillhör Qur’ânen?

Svar: Om en lärd i dagens läge hade sagt det Ibn Mas´ûd sade, skulle muslimerna enats om att göra Takfîr på honom. Men ingen kan säga något om Ibn Mas´ûd. Varför inte? Därför att han inte hade nåtts av dem mångfaldigt. Han fick reda på att några följeslagare återberättade dem från sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Han tolkade dem som skyddsböner.

Det är inte osannolikt att Mâlikiyyahs imam – jag vill inte säga självaste Imâm Mâlik eftersom jag saknar kunskap om det – inte heller fick reda på detta mångfaldigt.

Fråga: Är inte detta något alla vet?

al-Albânî: Det är det jag menar. Kan det tillämpas på Ibn Mas´ûd?

Frågeställare: Nej.

al-Albânî: Varför inte?

Frågeställare: Jag tycker att muslimer skall ursäktas i liknande frågor.

al-Albânî: Kan du säga till Ibn Mas´ûd att han förstod det så? Det räcker inte. Det är inte frågan. Frågan är: Kan man tillämpa på honom att han har förnekat något allom bekant i religionen? Först därefter ställs frågan: Gör du Takfîr på honom? Nej, säger du då. Samma sak säger jag. Men den första frågan är: Anser du att han förnekade något allom bekant i religionen?

Frågeställare: Nej.

al-Albânî: Då så. Det är det jag försöker komma fram till. Detsamma kan sägas om imamen som Mâlikiyyah följer.