Därav är Qur’ânen ett kriterium

Allâh (´azza wa djall) sade:

تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا

VÄLDIG vare Han som steg för steg har uppenbarat för Sin slav kriteriet och som skall tjäna som en varning för alla folk.”1

Kriteriet åsyftar den Väldiga Qur’ânen. Den kallas för det eftersom den skiljer (فارق) mellan sanning och osanning, vägledning och vilseledning. Vissa lärde menar att den kallas för det eftersom den har uppenbarats stegvis (مفرق) och inte på en gång.

125:1