Därav är krokodilkött förbjudet

Fråga: Räknas krokodilen som landdjur eller vattendjur?

Svar: Både och. Den lever i vatten och går upp på land. Alltså är den bådadera. Men den äts inte på grund av två orsaker:

1 – När ett tillstånd kolliderar med ett förbud, har förbudet företräde.

2 – Krokodilen är rovdjur.